Sözlükte "imparatorluk" ne demek?

1. Kendi topraklarında oturan çeşitli ulusları egemenliği altında toplayan devlet biçimi.
2. İmparator olma durumu ya da sanı.

İmparatorluk kelimesinin ingilizcesi

adj. imperial
n. empire